tiges citizen

Citizen winding stem 065-397 4610A 4620A 4630A 4640A 4645A 4671A 4710A 4760A

Citizen winding stem 065-397 4610A 4620A 4630A 4640A 4645A 4671A 4710A 4760A 5.9 EUR

1 Citizen tige de remontoir / 1 winding stem Citizen

Neuf de stock / New old stock

Original Citizen part
065-397

Same stem for all following calibers :  4610A 4611A 4620A 4621A 4630A 4631A 4640A 4645A 4671A 4710A 4711A 4760A 4771A

Thread 70

Length : 18 mm